La nostra alimentació

“El Joc dels Aliments”

Antònia Julià Binimelis

ajulia@colegiollado.com


Aquest primer trimestre (desembre 2018), a la classe de segon de Primària hem treballat la roda dels aliments a Ciències de la Naturalesa, i les oracions i rimes a les matèries de Llengua. Per aprendre aquests continguts he programat activitats multinivell, és a dir, activitats adaptades als diferents ritmes d’aprenentatge dels nins i nines de la classe.L’activitat que present a continuació és un joc que han creat els meus alumnes i que els ha permès:

 • Aprofundir en el coneixement de la roda dels aliments.

 • Conèixer què és una dieta equilibrada.

 • Seguir hàbits saludables d’alimentació, identificant els aliments que hem de consumir cada dia, ocasionalment i/o de manera més controlada.

 • Reforçar el concepte d’oració.

 • Treballar les rimes.

 • Acordar i consensuar normes i regles, potenciant el treball en equip.
La realització del joc va durar quatre sessions.


Primera sessió:

Dividim la classe en cinc grups. Cada un té el nom d’un planeta i treballa un tipus d’aliment de la roda alimentària:

 • Júpiter: els lactis.

 • Terra: les fruites i verdures.

 • Saturn: els cereals i els llegums.

 • Venus: la carn, els ous i el peix.

 • Mart: els embotits i els dolços.En primer lloc cada planeta s’encarregarà de retallar i classificar els aliments que formaran part de la Roda, obtinguts de fullets publicitaris de comerços.


Sessions dos, tres i quatre:

Una vegada s’ha classificat el material, es presenten als alumnes les activitats que poden realitzar, organitzades en tres nivells, juntament amb les fitxes del joc, que són unes cartolines de diferents colors, cada una amb una lletra de l’abecedari i un dia de la setmana.


El nivell 1 cerca entre els aliments un que comenci per la lletra que té assignada la fitxa i l’aferra en el seu lloc.


El nivell 2 elabora la fitxa escrivint el dia de la setmana, la lletra de l’abecedari i el nom de l’aliment.


El nivell 3 crea les normes del joc i les rimes que utilitzaran per jugar, com per exemple: “De verdura a verdura i tir perquè és madura”.Les normes del joc que els alumnes varen crear són les següents :

 • Jugam per parelles.

 • Tiram el dau per saber l’ordre del començament.

 • Per ordre de punts començam.

 • Per ordre, tiram el dau i movem la fitxa d’un aliment a l’altre, utilitzant les rimes que hem inventat.

 • Cada aliment té una pregunta que ha de contestar cada parella, i així van rodant fins a acabar.Finalment, quan els grups varen acabar d’elaborar les fitxes, començaren a elaborar targetes amb preguntes relacionades amb els aliments. Quan acabaren de realitzar-les, vaig organitzar les seves preguntes per nivells de dificultat, vaig afegir-ne algunes més i les vaig identificar per nivell de dificultat amb diferents colors: • Taronja: Preguntes de nivell 1.

 • Blau: Preguntes de nivell 2.

 • Verd: Preguntes de nivell 3.


Tots han creat el joc, han aportat les seves idees i ara tan sols ens queda ...JUGAR I GAUDIR !